Quý Khách không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Bảng giá các sản phẩm
nệm và gối kymdan
Từ 02 tháng 04, 2021 đến 31 tháng 05, 2021
Nệm KYMDAN Deluxe
Đơn vị tính: AUD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Giá giảm 20%
(AUD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 175-200 kg/m3
Single (92x188 cm) 3,560 2,848
Extra large single (92x203 cm) 3,860 3,088
King single (107x203 cm) 4,380 3,504
Double (138x188 cm) 4,670 3,736
Queen (153x203 cm) 5,310 4,248
King (183x203 cm) 6,580 5,264
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 180 - 210 kg/m3
Single (92x188 cm) 3,740 2,992
Extra large single (92x203 cm) 4,050 3,240
King single (107x203 cm) 4,600 3,680
Double (138x188 cm) 4,900 3,920
Queen (153x203 cm) 5,580 4,464
King (183x203 cm) 6,910 5,528
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 190 - 220 kg/m3
Single (92x188 cm) 3,740 2,992
Extra large single (92x203 cm) 4,050 3,240
King single (107x203 cm) 4,600 3,680
Double (138x188 cm) 4,900 3,920
Queen (153x203 cm) 5,580 4,464
King (183x203 cm) 6,910 5,528
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Giá giảm 20%
(AUD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 175-200 kg/m3
Single (92x188 cm) 4,320 3,456
Extra large single (92x203 cm) 4,650 3,720
King single (107x203 cm) 5,340 4,272
Double (138x188 cm) 5,770 4,616
Queen (153x203 cm) 6,650 5,320
King (183x203 cm) 8,320 6,656
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 180 - 210 kg/m3
Single (92x188 cm) 4,540 3,632
Extra large single (92x203 cm) 4,880 3,904
King single (107x203 cm) 5,610 4,488
Double (138x188 cm) 6,060 4,848
Queen (153x203 cm) 6,980 5,584
King (183x203 cm) 8,740 6,992
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 190 - 220 kg/m3
Single (92x188 cm) 4,540 3,632
Extra large single (92x203 cm) 4,880 3,904
King single (107x203 cm) 5,610 4,488
Double (138x188 cm) 6,060 4,848
Queen (153x203 cm) 6,980 5,584
King (183x203 cm) 8,740 6,992
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Giá giảm 20%
(AUD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 175-200 kg/m3
Single (92x188 cm) 5,170 4,136
Extra large single (92x203 cm) 5,580 4,464
King single (107x203 cm) 6,490 5,192
Double (138x188 cm) 7,120 5,696
Queen (153x203 cm) 8,130 6,504
King (183x203 cm) 10,260 8,208
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 180 - 210 kg/m3
Single (92x188 cm) 5,430 4,344
Extra large single (92x203 cm) 5,860 4,688
King single (107x203 cm) 6,810 5,448
Double (138x188 cm) 7,480 5,984
Queen (153x203 cm) 8,540 6,832
King (183x203 cm) 10,770 8,616
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 190 - 220 kg/m3
Single (92x188 cm) 5,430 4,344
Extra large single (92x203 cm) 5,860 4,688
King single (107x203 cm) 6,810 5,448
Double (138x188 cm) 7,480 5,984
Queen (153x203 cm) 8,540 6,832
King (183x203 cm) 10,770 8,616
Nệm KYMDAN Special Deluxe Pillow Top
Đơn vị tính: AUD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Single size (92x188 cm) 8,490
Extra large single (92x203 cm) 9,210
King single (107x203 cm) 10,520
Double (138x188 cm) 12,220
Queen (153x203 cm) 14,150
King (183x203 cm) 17,530
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Single size (92x188 cm) 10,050
Extra large single (92x203 cm) 10,840
King single (107x203 cm) 12,480
Double (138x188 cm) 14,610
Queen (153x203 cm) 16,700
King (183x203 cm) 21,420
GỐI NẰM KYMDAN VÀ GỐI ÔM KYMDAN
Đơn vị tính: AUD/Sản phẩm
(Rộng x dài x dày) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Giá giảm 20%
(AUD/Sản phẩm)
Gối KYMDAN Pillow IYASHI (48x28x7cm) 163 130
Gối KYMDAN Pillow PressureFree (46x30x11cm) 213 170
Gối KYMDAN Pillow Glory (46x30x13-11-12cm) 194 155
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus S 60x38x10 cm) 344 275
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus SS 60x38x10 cm) 344 275
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus SSS 60x38x10 cm) 344 275
Gối KYMDAN Pillow Glory Air (60 x 38 x 8.5-5.5-8 cm) 267 214
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Air (60 x 38 x 8.5 cm) 267 214
(chiều dài) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Giá giảm 20%
(AUD/Sản phẩm)
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Mini (65cm) 247 198
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Small (75cm) 438 350
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Medium (105cm) 644 515
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Large (110cm) 778 622

Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm KYMDAN