Quý Khách không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Bảng giá các sản phẩm
nệm và gối kymdan
Từ 28 tháng 10, 2020 đến 31 tháng 12, 2020
Nệm KYMDAN Deluxe
Đơn vị tính: AUD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Giá Giảm 40%
(AUD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 175-200 kg/m3
Single (92x188 cm) 2,190 1,314
Extra large single (92x203 cm) 2,290 1,374
King single (107x203 cm) 2,610 1,566
Double (138x188 cm) 2,900 1,740
Queen (153x203 cm) 3,260 1,956
King (183x203 cm) 3,930 2,358
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 180 - 210 kg/m3
Single (92x188 cm) 2,280 1,368
Extra large single (92x203 cm) 2,380 1,428
King single (107x203 cm) 2,720 1,632
Double (138x188 cm) 3,020 1,812
Queen (153x203 cm) 3,400 2,040
King (183x203 cm) 4,100 2,460
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 190 - 220 kg/m3
Single (92x188 cm) 2,280 1,368
Extra large single (92x203 cm) 2,380 1,428
King single (107x203 cm) 2,720 1,632
Double (138x188 cm) 3,020 1,812
Queen (153x203 cm) 3,400 2,040
King (183x203 cm) 4,100 2,460
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Giá Giảm 40%
(AUD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 175-200 kg/m3
Single (92x188 cm) 2,870 1,722
Extra large single (92x203 cm) 2,960 1,776
King single (107x203 cm) 3,360 2,016
Double (138x188 cm) 3,770 2,262
Queen (153x203 cm) 4,280 2,568
King (183x203 cm) 5,200 3,120
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 180 - 210 kg/m3
Single (92x188 cm) 2,990 1,794
Extra large single (92x203 cm) 3,090 1,854
King single (107x203 cm) 3,510 2,106
Double (138x188 cm) 3,940 2,364
Queen (153x203 cm) 4,470 2,682
King (183x203 cm) 5,440 3,264
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 190 - 220 kg/m3
Single (92x188 cm) 2,990 1,794
Extra large single (92x203 cm) 3,090 1,854
King single (107x203 cm) 3,510 2,106
Double (138x188 cm) 3,940 2,364
Queen (153x203 cm) 4,470 2,682
King (183x203 cm) 5,440 3,264
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Giá Giảm 40%
(AUD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 175-200 kg/m3
Single (92x188 cm) 3,540 2,124
Extra large single (92x203 cm) 3,650 2,190
King single (107x203 cm) 4,230 2,538
Double (138x188 cm) 4,830 2,898
Queen (153x203 cm) 5,420 3,252
King (183x203 cm) 6,600 3,960
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 180 - 210 kg/m3
Single (92x188 cm) 3,700 2,220
Extra large single (92x203 cm) 3,810 2,286
King single (107x203 cm) 4,420 2,652
Double (138x188 cm) 5,050 3,030
Queen (153x203 cm) 5,670 3,402
King (183x203 cm) 6,910 4,146
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 190 - 220 kg/m3
Single (92x188 cm) 3,700 2,220
Extra large single (92x203 cm) 3,810 2,286
King single (107x203 cm) 4,420 2,652
Double (138x188 cm) 5,050 3,030
Queen (153x203 cm) 5,670 3,402
King (183x203 cm) 6,910 4,146
Nệm KYMDAN Special Deluxe Pillow Top
Đơn vị tính: AUD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Giá Giảm 40%
(AUD/Sản phẩm)
Single size (92x188 cm) 8,490 5,094
Extra large single (92x203 cm) 9,210 5,526
King single (107x203 cm) 10,520 6,312
Double (138x188 cm) 12,220 7,332
Queen (153x203 cm) 14,150 8,490
King (183x203 cm) 17,530 10,518
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Giá Giảm 40%
(AUD/Sản phẩm)
Single size (92x188 cm) 10,050 6,030
Extra large single (92x203 cm) 10,840 6,504
King single (107x203 cm) 12,480 7,488
Double (138x188 cm) 14,610 8,766
Queen (153x203 cm) 16,700 10,020
King (183x203 cm) 21,420 12,852
GỐI NẰM KYMDAN VÀ GỐI ÔM KYMDAN
Đơn vị tính: AUD/Sản phẩm
(Rộng x dài x dày) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Gối KYMDAN Pillow IYASHI (48x28x7cm) 108
Gối KYMDAN Pillow PressureFree (46x30x11cm) 174
Gối KYMDAN Pillow Glory (46x30x13-11-12cm) 194
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus S 60x38x10 cm) 287
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus SS 60x38x10 cm) 287
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus SSS 60x38x10 cm) 287
Gối KYMDAN Pillow Glory Air (60 x 38 x 8.5-5.5-8 cm) 244
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Air (60 x 38 x 8.5 cm) 244
(chiều dài) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Mini (65cm) 136
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Small (75cm) 255
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Medium (105cm) 385
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Large (110cm) 465

Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm KYMDAN