Quý Khách không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Bảng giá các sản phẩm
nệm và gối kymdan
Từ 27 tháng 12, 2019 đến 29 tháng 02, 2020
Nệm KYMDAN Deluxe
Đơn vị tính: AUD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(AUD/Sản phẩm)
Giá Giảm 30% khi mua nệm
(AUD/Sản phẩm)
Độ cứng cấp độ 1: STANDARD HARD (SDH)
Twin (38x75x4 inches) 2,190 1,533
Twin XL (38x80x4 inches) 2,290 1,603
Full (53x75x4 inches) 2,610 1,827
Queen (60x80x4 inches) 2,900 2,030
King (76x80x4 inches) 3,260 2,282
California king (72x84x4 inches) 3,930 2,751
Độ cứng cấp độ 2: SPECIAL HARD (SH)
Twin (38x75x4 inches) 2,280 1,596
Twin XL (38x80x4 inches) 2,380 1,666
Full (53x75x4 inches) 2,720 1,904
Queen (60x80x4 inches) 3,020 2,114
King (76x80x4 inches) 3,400 2,380
California king (72x84x4 inches) 4,100 2,870
Độ cứng cấp độ 3: SUPER HARD (SSH)
Twin (38x75x4 inches) 2,280 1,596
Twin XL (38x80x4 inches) 2,380 1,666
Full (53x75x4 inches) 2,720 1,904
Queen (60x80x4 inches) 3,020 2,114
King (76x80x4 inches) 3,400 2,380
California king (72x84x4 inches) 4,100 2,870
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(AUD/Sản phẩm)
Giá Giảm 30% khi mua nệm
(AUD/Sản phẩm)
Độ cứng cấp độ 1: STANDARD HARD (SDH)
Twin (38x75x6 inches) 2,870 2,009
Twin XL (38x80x6 inches) 2,960 2,072
Full (53x75x6 inches) 3,360 2,352
Queen (60x80x6 inches) 3,770 2,639
King (76x80x6 inches) 4,280 2,996
California king (72x84x6 inches) 5,200 3,640
Độ cứng cấp độ 2: SPECIAL HARD (SH)
Twin (38x75x6 inches) 2,990 2,093
Twin XL (38x80x6 inches) 3,090 2,163
Full (53x75x6 inches) 3,510 2,457
Queen (60x80x6 inches) 3,940 2,758
King (76x80x6 inches) 4,470 3,129
California king (72x84x6 inches) 5,440 3,808
Độ cứng cấp độ 3: SUPER HARD (SSH)
Twin (38x75x6 inches) 2,990 2,093
Twin XL (38x80x6 inches) 3,090 2,163
Full (53x75x6 inches) 3,510 2,457
Queen (60x80x6 inches) 3,940 2,758
King (76x80x6 inches) 4,470 3,129
California king (72x84x6 inches) 5,440 3,808
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(AUD/Sản phẩm)
Giá Giảm 30% khi mua nệm
(AUD/Sản phẩm)
Độ cứng cấp độ 1: STANDARD HARD (SDH)
Twin (38x75x8 inches) 3,540 2,478
Twin XL (38x80x8 inches) 3,650 2,555
Full (53x75x8 inches) 4,230 2,961
Queen (60x80x8 inches) 4,830 3,381
King (76x80x8 inches) 5,420 3,794
California king (72x84x8 inches) 6,600 4,620
Độ cứng cấp độ 2: SPECIAL HARD (SH)
Twin (38x75x8 inches) 3,700 2,590
Twin XL (38x80x8 inches) 3,810 2,667
Full (53x75x8 inches) 4,420 3,094
Queen (60x80x8 inches) 5,050 3,535
King (76x80x8 inches) 5,670 3,969
California king (72x84x8 inches) 6,910 4,837
Độ cứng cấp độ 3: SUPER HARD (SSH)
Twin (38x75x8 inches) 3,700 2,590
Twin XL (38x80x8 inches) 3,810 2,667
Full (53x75x8 inches) 4,420 3,094
Queen (60x80x8 inches) 5,050 3,535
King (76x80x8 inches) 5,670 3,969
California king (72x84x8 inches) 6,910 4,837
Nệm KYMDAN Special Deluxe Pillow Top
Đơn vị tính: AUD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(AUD/Sản phẩm)
Giá Giảm 30% khi mua nệm
(AUD/Sản phẩm)
Single size (92x188 cm) 7,210 5,047
Extra large single (92x203 cm) 7,930 5,551
King single (107x203 cm) 8,970 6,279
Double (138x188 cm) 10,390 7,273
Queen (153x203 cm) 11,970 8,379
King (183x203 cm) 15,260 10,682
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(AUD/Sản phẩm)
Giá Giảm 30% khi mua nệm
(AUD/Sản phẩm)
Single size (92x188 cm) 8,490 5,943
Extra large single (92x203 cm) 9,210 6,447
King single (107x203 cm) 10,520 7,364
Double (138x188 cm) 12,220 8,554
Queen (153x203 cm) 14,150 9,905
King (183x203 cm) 17,530 12,271
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá Niêm Yết
(AUD/Sản phẩm)
Giá Giảm 30% khi mua nệm
(AUD/Sản phẩm)
Single size (92x188 cm) 10,050 7,035
Extra large single (92x203 cm) 10,840 7,588
King single (107x203 cm) 12,480 8,736
Double (138x188 cm) 14,610 10,227
Queen (153x203 cm) 16,700 11,690
King (183x203 cm) 21,420 14,994
GỐI NẰM KYMDAN VÀ GỐI ÔM KYMDAN
Đơn vị tính: AUD/Sản phẩm
(Rộng x dài x dày) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá Niêm Yết
(AUD/Sản phẩm)
Giá giảm 30% khi mua gối KYMDAN
(AUD/Sản phẩm)
Gối KYMDAN Pillow IYASHI (48x28x7cm) 108 76
Gối KYMDAN Pillow PressureFree (46x30x11cm) 174 122
Gối KYMDAN Pillow Glory (46x30x13-11-12cm) 194 136
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus S 60x38x10 cm) 287 201
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus SS 60x38x10 cm) 287 201
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (Plus SSS 60x38x10 cm) 287 201
(Rộng x dài x dày) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá Niêm Yết
(AUD/Sản phẩm)
Giá giảm 30% khi mua gối KYMDAN
(AUD/Sản phẩm)
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Mini (65cm) 136 95
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Small (75cm) 255 179
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Medium (105cm) 385 270
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Large (110cm) 465 326

Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm KYMDAN