Quý Khách không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Bảng giá các sản phẩm
nệm và gối kymdan
Từ 01 tháng 06, 2021 đến 31 tháng 10, 2021
Nệm KYMDAN Deluxe
Đơn vị tính: AUD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Giá Giảm 40%
(AUD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 175-200 kg/m3
Single (92x188 cm) 3,560 2,136
Extra large single (92x203 cm) 3,860 2,316
King single (107x203 cm) 4,380 2,628
Double (138x188 cm) 4,670 2,802
Queen (153x203 cm) 5,310 3,186
King (183x203 cm) 6,580 3,948
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 180 - 210 kg/m3
Single (92x188 cm) 3,740 2,244
Extra large single (92x203 cm) 4,050 2,430
King single (107x203 cm) 4,600 2,760
Double (138x188 cm) 4,900 2,940
Queen (153x203 cm) 5,580 3,348
King (183x203 cm) 6,910 4,146
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 190 - 220 kg/m3
Single (92x188 cm) 3,740 2,244
Extra large single (92x203 cm) 4,050 2,430
King single (107x203 cm) 4,600 2,760
Double (138x188 cm) 4,900 2,940
Queen (153x203 cm) 5,580 3,348
King (183x203 cm) 6,910 4,146
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Giá Giảm 40%
(AUD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 175-200 kg/m3
Single (92x188 cm) 4,320 2,592
Extra large single (92x203 cm) 4,650 2,790
King single (107x203 cm) 5,340 3,204
Double (138x188 cm) 5,770 3,462
Queen (153x203 cm) 6,650 3,990
King (183x203 cm) 8,320 4,992
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 180 - 210 kg/m3
Single (92x188 cm) 4,540 2,724
Extra large single (92x203 cm) 4,880 2,928
King single (107x203 cm) 5,610 3,366
Double (138x188 cm) 6,060 3,636
Queen (153x203 cm) 6,980 4,188
King (183x203 cm) 8,740 5,244
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 190 - 220 kg/m3
Single (92x188 cm) 4,540 2,724
Extra large single (92x203 cm) 4,880 2,928
King single (107x203 cm) 5,610 3,366
Double (138x188 cm) 6,060 3,636
Queen (153x203 cm) 6,980 4,188
King (183x203 cm) 8,740 5,244
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Giá Giảm 40%
(AUD/Sản phẩm)
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 1 (SDH): Khối lượng riêng vật liệu foam 175-200 kg/m3
Single (92x188 cm) 5,170 3,102
Extra large single (92x203 cm) 5,580 3,348
King single (107x203 cm) 6,490 3,894
Double (138x188 cm) 7,120 4,272
Queen (153x203 cm) 8,130 4,878
King (183x203 cm) 10,260 6,156
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 2 (SH): Khối lượng riêng vật liệu foam 180 - 210 kg/m3
Single (92x188 cm) 5,430 3,258
Extra large single (92x203 cm) 5,860 3,516
King single (107x203 cm) 6,810 4,086
Double (138x188 cm) 7,480 4,488
Queen (153x203 cm) 8,540 5,124
King (183x203 cm) 10,770 6,462
Tỷ trọng (density) foam cấp độ 3 (SSH): Khối lượng riêng vật liệu foam 190 - 220 kg/m3
Single (92x188 cm) 5,430 3,258
Extra large single (92x203 cm) 5,860 3,516
King single (107x203 cm) 6,810 4,086
Double (138x188 cm) 7,480 4,488
Queen (153x203 cm) 8,540 5,124
King (183x203 cm) 10,770 6,462
Nệm KYMDAN Special Deluxe Pillow Top
Đơn vị tính: AUD/Sản phẩm
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Single size (92x188 cm) 8,490
Extra large single (92x203 cm) 9,210
King single (107x203 cm) 10,520
Double (138x188 cm) 12,220
Queen (153x203 cm) 14,150
King (183x203 cm) 17,530
Độ dày nệm (Rộng x dài x dày) Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Single size (92x188 cm) 10,050
Extra large single (92x203 cm) 10,840
King single (107x203 cm) 12,480
Double (138x188 cm) 14,610
Queen (153x203 cm) 16,700
King (183x203 cm) 21,420
GỐI NẰM KYMDAN VÀ GỐI ÔM KYMDAN
Đơn vị tính: AUD/Sản phẩm
(Rộng x dài x dày) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Giá giảm 20%
(AUD/Sản phẩm)
Giá giảm 30%
(AUD/Sản phẩm)
Gối KYMDAN Pillow IYASHI (48x28x7cm) 163 130 114
Gối KYMDAN Pillow PressureFree (46x30x11cm) 213 170 149
Gối KYMDAN Pillow Glory (46x30x13-11-12cm) 194 155 136
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Plus (60x38x10 cm) 344 275 241
Gối KYMDAN Pillow Glory Air (60 x 38 x 8.5-5.5-8 cm) 267 214 187
Gối KYMDAN Pillow PressureFree Air (60 x 38 x 8.5 cm) 267 214 187
(chiều dài) Gồm Gối + Áo gối ngoài
Giá bán lẻ
(AUD/Sản phẩm)
Giá giảm 20%
(AUD/Sản phẩm)
Giá giảm 30%
(AUD/Sản phẩm)
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Mini (65cm) 247 198 173
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Small (75cm) 438 350 307
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Medium (105cm) 644 515 451
GỐI ÔM KYMDAN SoftTouch Large (110cm) 778 622 545

Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm KYMDAN